Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych Rocca Spółka Akcyjna (PLROCCA00013)

12-01-2015 18:29:09 | Bieżący | EBI | 1/2015

Zarząd Rocca S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport za IV kwartał 2014 roku - w dniu 14 lutego 2015 roku,

- raport za I kwartał 2015 roku - w dniu 14 maja 2015 roku,

- raport za II kwartał 2015 roku - w dniu 14 sierpnia 2015 roku,

- raport za III kwartał 2015 roku - w dniu 14 listopada 2015 roku

- raport roczny za 2014 rok - w dniu 29 maja 2015 roku,.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Bogusław Piłat - Prezes Zarządu