Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

15-01-2017
Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent"), działając zgodnie z § 6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na New Connect? podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku:

Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku ? 14 lutego 2017 roku
Raport roczny za 2016 rok ? 28 kwietnia 2017 roku
Raport okresowy za I kwartał 2017 roku ? 14 maja 2017 roku
Raport okresowy za II kwartał 2017 roku ? 13 sierpnia 2017 roku
Raport okresowy za III kwartał 2017 roku ? 13 listopad 2017

Emitent informuje jednocześnie, że ewentualne zmiany terminów publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących zgodnie z § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect"  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu