Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

18-01-2017 12:01:18 | Bieżący | EBI | 2/2017
Zarząd INVESTEKO S.A. (dalej "Spółka") z siedzibą w Świętochłowicach informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, w dniu 18 stycznia 2017 roku zostały podpisane umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Wybranym biegłym rewidentem jest Ekonomist Spółka z o.o. z siedzibą w Mikołowie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3770.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1, pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu