Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 10 luty 2015 r. DORADCY24 S.A. (PLDRD2400010)

14-01-2015 18:39:30 | Bieżący | ESPI | 8/2015
oRB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 10 luty 2015 r.

PAP
Data: 2015-01-14

Firma: DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • D24_ogloszenie_o_nwza_10_02_2015.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 8 / 2015
  Data sporządzenia: 2015-01-14
  Skrócona nazwa emitenta
  DORADCY24 S.A.
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 10 luty 2015 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Doradcy24 S.A. _dalej: Emitent_ zwołuje na dzień 10 luty 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godzinie 12.00 i odbędzie się w lokalu Centrum Europrofes ul. Rynek 35 we Wrocławiu , IV piętro.
  Emitent w załączeniu przekazuje treść ogłoszenia.
  Osoby reprezentujące spółkę: Paweł Woźniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
  Załączniki
  Plik Opis
  D24_ogloszenie_o_nwza_10_02_2015.pdf ogłoszenie

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  DORADCY24 S.A. Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  53-508 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Prosta 36
  _ulica_ _numer_
  71 342 10 85 71 343 12 50
  _telefon_ _fax_
  www.doradcy24.pl
  _e-mail_ _www_
  527-252-77-06 140791036
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta DORADCY24 S.A.
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 10 luty 2015 r.
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 53-508
  Miasto Wrocław
  Ulica Prosta
  Nr 36
  Tel. 71 342 10 85
  Fax 71 343 12 50
  e-mail
  NIP 527-252-77-06
  REGON 140791036
  Data sporzadzenia 2015-01-14
  Rok biezacy 2015
  Numer 8
  adres www www.doradcy24.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.