Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny za miesiąc grudzień 2014 r. Loyd Spółka Akcyjna (PLPHLRK00019)

14-01-2015 16:55:03 | Bieżący | EBI | 1/2015
Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2014 roku.

  • Bartosz Kaczmarczyk - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport miesięczny za miesiąc grudzień 2014r