Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r. IFUN4ALL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIFN4L00018)

25-01-2017 09:12:19 | Bieżący | EBI | 2/2017
Zarząd iFun4all S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

Raporty kwartalne będą przekazywane w następujących terminach:

za IV kwartał 2016 roku - w dniu 7 lutego 2017 roku
za I kwartał 2017 roku - w dniu 9 maja 2017 roku
za II kwartał 2017 roku - w dniu 8 sierpnia 2017 roku
za III kwartał 2017 roku - w dniu 7 listopada 2017roku

Raport roczny za 2016 rok zostanie opublikowany dnia 16 maja 2017 roku.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku

  • Michał Mielcarek - Prezes Zarządu