Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych dotyczących 2015 roku 11 bit studios Spółka Akcyjna (PL11BTS00015)

14-01-2015 19:19:55 | Bieżący | EBI | 2/2015
Zarząd 11 bit studios S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych dotyczących 2015 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:
- Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - w dniu 14 maja 2015r.
- Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku - w dniu 14 sierpnia 2015r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - w dniu 12 listopada 2015r.
- Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku - w dniu 12 lutego 2016r.

RAPORT ROCZNY za 2015 rok - w dniu 10 czerwca 2016 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego.


PODSTAWA PRAWNA: § 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009r. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Grzegorz Miechowski - Prezes Zarządu
  • Bartosz Brzostek - Członek Zarządu