Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 16 stycznia 2015 r. JR HOLDING Spółka Akcyjna (PLJRINV00013)

16-01-2015 17:23:25 | Bieżący | EBI | 5/2015
Zarząd JR INVEST S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) z siedzibą w Krakowie w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 stycznia 2015 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.
Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

  • January Ciszewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 16 stycznia 2015 r.