Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

31-01-2017
Zarząd Netwise S.A. (?Spółka?) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych Spółki w 2017 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku
Raport roczny Spółki za 2016 rok - 1 czerwca 2017 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku - 14 sierpnia 2017 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 roku

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podawane przez Spółkę do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego, na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Justyna Zygadło - Prezes Zarządu