Raporty Spółek ESPI/EBI

Aktualizacja Akcjonariatu, nowy kapitał zakładowy - po emisji akcji serii H Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

20-01-2015 11:05:16 | Bieżący | EBI | 3/2015
Aktualizacja Akcjonariatu, nowy kapitał zakładowy ? po emisji akcji serii H

Zarząd Hurtimex SA ("Spółka") informuje niniejszym, iż niezwłocznie po otrzymaniu zatwierdzonych zmian w KRS podaje do publicznej wiadomości w załączeniu aktualne dane dotyczące Akcjonariatu i rozkładu głosów oraz nową wysokość kapitału zakładowego, po emisji akcji serii H.

Kapitał zakładowy wynosi: 4 353 795,40 zł

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1; 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

Akcjonariat, akcje, głosy - po emisji H