Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI PRESENT24 S.A. (PLPRS2400012)

21-01-2015 14:38:41 | Bieżący | ESPI | 1/2015
oRB_ASO: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

PAP
Data: 2015-01-21

Firma: PRESENT24 SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-21
Skrócona nazwa emitenta
PRESENT24 S.A.
Temat
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Na podstawie paragrafu 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji Zarząd Present24 S.A. informuje, iż uzyskał dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _ESPI_. W związku z powyższym od dnia 21 stycznia 2015 r. Present24 S.A. rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PRESENT24 SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PRESENT24 S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-455 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wyrzyska 8/4
_ulica_ _numer_
+48 22 863 53 03 +48 22 863 33 99
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5222989965
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-21 Bartosz Tomalkiewicz Prezes Zarządu Bartosz Tomalkiewicz


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PRESENT24 SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PRESENT24 S.A.
Tytul Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
Sektor
Kod 02-455
Miasto Warszawa
Ulica Wyrzyska
Nr 8/4
Tel. +48 22 863 53 03
Fax +48 22 863 33 99
e-mail
NIP 5222989965
REGON
Data sporzadzenia 2015-01-21
Rok biezacy 2015
Numer 1
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.