Raporty Spółek ESPI/EBI

Rowiązanie umowy o pracę z byłym Prezesem Zarządu spółki zależnej. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

06-02-2017
Zarząd Assetus S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje , że w dniu dzisiejszym tj.06 luty 2017r. otrzymał informację od Prezesa Zarządu spółki zależnej tj. spółki Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie Pani Doroty Mariańskiej , o rozwiązaniu umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia przez spółkę Moderndach Sp.z o.o. z Panem Pawłem Belingiem ,byłym Prezesem spółki Moderndach Sp. z o.o. , z powodu ciężkich naruszeń obowiązków pracowniczych.

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu