Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku Binary Helix Spółka Akcyjna (PLBNRHL00013)

21-01-2015 11:55:36 | Bieżący | EBI | 1/2015
Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania jednostkowych raportów okresowych, które będą publikowane przez Spółkę w roku obrotowym 2015:

Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. - 16 lutego 2015 r.
Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015 r.
Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2015 r. - 14 sierpnia 2015 r.
Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2015 r. - 16 listopada 2015 r.
Jednostkowy raport roczny za rok 2014 ? 29 maja 2015 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sławomir Huczała - Prezes Zarządu