Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny iFun4all S.A. za IV kwartał 2016 roku IFUN4ALL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIFN4L00018)

07-02-2017 18:23:23 | Kwartalny | EBI | 3/2017
Zarząd Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2016 roku, tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2016 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Michał Mielcarek - Prezes Zarządu


Załączniki:

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU