Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja dotycząca nabycia aktywów o istotnej wartości. Maximus Spółka Akcyjna (PLMAXMS00010)

21-01-2015 18:12:51 | Bieżący | EBI | 4/2015
Zarząd MAXIMUS S.A. informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 roku Spółka nabyła 10.350 (słownie: dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt akcji spółki akcji banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa.

Nabycie akcji banku PKO BP S.A. stanowi nabycie aktywów o istotnej wartości, gdyż wartość tej transakcji wynosi 337.275,15 zł. (słownie: trzysta trzydzieści siedem dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 15/100) tj. około 13,5% wartości kapitału własnego Emitenta.

§ 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Grzegorz Lorek - Prezes Zarządu