Raporty Spółek ESPI/EBI

Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną VENITI S.A. (PLVENIT00010)

22-01-2015 17:41:38 | Bieżący | ESPI | 1/2015
oRB-W_ASO: Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną

PAP
Data: 2015-01-22

Firma: VENITI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • VNT_KNF_2015_RN.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 2015
  Data sporządzenia: 2015-01-22
  Skrócona nazwa emitenta
  VENITI S.A.
  Temat
  Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Zarząd spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 22 stycznia 2015 roku, otrzymał od członka Rady Nadzorczej VENITI S.A. _osoba zobowiązana_, informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. Nr 183 poz. 1538_ o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych VENITI S.A.

  Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

  Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  VNT_KNF_2015_RN.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  VENITI SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  VENITI S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-837 WARSZAWA
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  PAŃSKA 98 LOK. 55
  _ulica_ _numer_
  +48 _22_ 490 99 50 +48 _22_ 490 93 89
  _telefon_ _fax_
  INWESTORZY@VENITI.PL WWW.VENITI.PL
  _e-mail_ _www_
  7010204825 141998845
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-01-22 Maciej Szymański Prezes Zarządu Maciej Szymański


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta VENITI SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta VENITI S.A.
  Tytul Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 00-837
  Miasto WARSZAWA
  Ulica PAŃSKA
  Nr 98 LOK. 55
  Tel. +48 (22) 490 99 50
  Fax +48 (22) 490 93 89
  e-mail INWESTORZY@VENITI.PL
  NIP 7010204825
  REGON 141998845
  Data sporzadzenia 2015-01-22
  Rok biezacy 2015
  Numer 1
  adres www WWW.VENITI.PL
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.