Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi VIDIS S.A. (PLVIDIS00014)

26-01-2015 16:53:17 | Bieżący | ESPI | 3/2015
oRB_ASO: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

PAP
Data: 2015-01-26

Firma: VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-26
Skrócona nazwa emitenta
VIDIS S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ViDiS S.A. _"Spółka", "Emitent"_ z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 26 stycznia 2015 roku Emitent otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji nabycia przez niego:

- 1.000 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 2,06 zł za każdą akcję w dn. 11.12.2014 r.
- 2.000 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 2,01 zł za każdą akcję w dn. 15.12.2014 r.
- 1.000 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 2,01 zł za każdą akcję w dn. 16.12.2014 r.
- 1 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 2,01 zł za każdą akcję w dn. 17.12.2014 r.
- 2.499 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 2,01 zł za każdą akcję w dn. 18.12.2014 r.
- 1 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 2,01 zł za każdą akcję w dn. 19.12.2014 r.
- 1 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 2,01 zł za każdą akcję w dn. 22.12.2014 r.
- 1 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 2,01 zł za każdą akcję w dn. 23.12.2014 r.

Zawiadomienie zostało przesłane w związku z nieprzekroczeniem równowartości w złotych polskich progu 5.000 EUR.

Wyżej wymienionych transakcji dokonano w czasie sesji zwykłej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Członek Zarządu nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Bartosz Palusko Prezes Zarządu
2015-01-26 Tomasz Kliczkowski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta VIDIS S.A.
Tytul Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Sektor Handel (han)
Kod 53-204
Miasto Wrocław
Ulica Ojca Beyzyma
Nr 7
Tel. (71) 33 880 00
Fax (71) 33 880 01
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2015-01-26
Rok biezacy 2015
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.