Raporty Spółek ESPI/EBI

Wpis spółki zależnej emitenta na listę podmiotów uprawnionych przez NBP. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

08-10-2010
Zarząd spółki Assetus S.A. niniejszym informuje , że w dniu dzisiejszym tj. 08.10.2010 r. , spółka Assetus S.A. otrzymała informację , że spółka zależna emitenta Virtual Exclusive Art Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi , została wpisana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego do rejestru działalności kantorowej w zakresie pełnym . W związku z tym , spółka zależna emitenta rozpocznie jeszcze w tym miesiącu , tj. w październiku 2010 działalność związaną m/in. z obrotem złotem dewizowym i walutami obcymi .


Podstawa prawna : par. 3 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu . Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect .

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu