Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy na sprzedaż urządzenia Aton-HT Spółka Akcyjna (PLATNHT00014)

29-04-2010 12:33:09 | Bieżący | EBI | 15/2010
Zarząd ATON-HT SA informuje, iż w dniu 28 kwietnia br. podpisał umowę sprzedaży zespołu urządzeń ATON HR wraz z systemem oczyszczania gazów MOS. Nabywcą urządzenia jest firma z siedzibą na Łotwie, która zamierza wykorzystać zespół urządzeń ATON+ MOS do oczyszczania gruntów z zanieczyszczeń pochodzenia naftowego. Wartość kontaktu to 700 000 Euro. Zgodnie z umową ATON-HT SA zobowiązał się do wydania urządzeń stronie łotewskiej do 1paźrdziernika br. Umowa ma charakter warunkowy, gdzie warunkiem jest wpłata zaliczki przez stronę łotewską do końca maja 2010r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

  • Robert Barczyk - Prezes Zarządu