Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

27-01-2015 11:04:52 | Bieżący | EBI | 1/2015
Zarząd GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach, podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
jednostkowy raport za IV kwartał 2014 r. ? 13 luty 2015r.
jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. ? 15 maj 2015r.
jednostkowy raport za II kwartał 2015 r. ? 14 sierpień 2015r.
jednostkowy raport za III kwartał 2015 r. ? 13 listopad 2015r.

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2015 zostanie przekazany w dniu 29 maja 2015r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu