Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna (PLKKHRB00011)

28-01-2015 10:43:39 | Bieżący | EBI | 1/2015
Zarząd K&K HERBAL POLAND S.A. informuje, iż w 2015 roku raporty okresowe będą przekazywane
w następujących terminach:
1. Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku - 13 lutego 2015 roku,
2. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - 15 maja 2015 roku,
3. raport roczny za 2014 rok - 12 czerwca 2015 roku,
4. Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku - 14 sierpnia 2015 roku,
5. Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - 13 listopada 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Miłaszewski - Prezes Zarządu