Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna (PLINTRW00028)

28-01-2015 12:16:11 | Bieżący | EBI | 3/2015
Zarząd Europejskiego Funduszu Energii SA z siedzibą w Bydgoszczy(?Spółka?) informuje, iż na podstawie Uchwały Nr 102/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Paweł Kulczyk - Wiceprezes Zarządu