Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna (PLTILIA00019)

28-01-2015 12:29:00 | Bieżący | EBI | 3/2015
Zarząd TILIA S.A. z siedzibą w Łodzi (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2015 roku będą publikowane w następujących terminach:
- jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2014 r. - w dniu 16 lutego 2015 r.,
- jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2015 r. - w dniu 15 maja 2015 r.,
- jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2015 r. - w dniu 14 sierpnia 2015 r.,
- jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2015 r. - w dniu 16 listopada 2015 r.,

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2014 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 03 czerwca 2015 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Filip Kenig ? Prezes Zarządu
Michał Woźniak ? Członek Zarządu

  • Filip Kenig - Prezes Zarządu
  • Michał Woźniak - Członek Zarządu