Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za okres: IV kwartał 2016 roku - AKCEPT Finance S.A. AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (PLAKCFN00013)

14-02-2017 19:03:04 | Kwartalny | EBI | 5/2017
Zarząd AKCEPT Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku.

Raport znajduje się w załączonym pliku PDF.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 4.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 15.04.2013 roku).

  • Paweł Barański - Prezes Zarządu
  • Monika Tymińska - Członek Zarządu


Załączniki:

Raport_kwartalny_IVQ_2016