Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram raportów okresowych w 2015 roku Orion Investment Spółka Akcyjna (PLORION00018)

29-01-2015 12:14:50 | Bieżący | EBI | 3/2015
Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:


- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 r. - 13.02.2015 roku;
- raport okresowy roczny za 2014 r. - 10.04.2015 roku;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15.05.2015 roku;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 r. - 14.08.2015 roku;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 r. - 13.11.2015 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.

  • Tadeusz Marszalik - Prezes Zarządu