Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r. ADVERTIGO Spółka Akcyjna (PLADMSC00013)

29-01-2015 14:30:00 | Bieżący | EBI | 1/2015
Zarząd ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku - dnia 13 lutego 2015 r.
- Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - dnia 14 maja 2015 r.
- Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku - dnia 14 sierpnia 2015 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - dnia 13 listopada 2015 r.

- Raport roczny za rok 2014 ? dnia 30 maja 2015 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Leszek Jastrzębski - Prezes Zarządu