Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej SUNTECH S.A. (PLSNTCH00012)

30-01-2015 14:04:03 | Bieżący | ESPI | 1/2015
oRB-W_ASO: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

PAP
Data: 2015-01-30

Firma: SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • zawiadomienie_W.Franczak.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 2015
  Data sporządzenia: 2015-01-30
  Skrócona nazwa emitenta
  SUNTECH S.A.
  Temat
  Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Zarząd Suntech S.A. informuje, że w dniu 29 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w okresie 14.01.2014 - 31.12.2014 zrealizowanych przez Pana Wojciecha Franczaka, Wiceprezesa Zarządu. Wartość transakcji, o których mowa, nie przekroczyła kwoty 5 tyś. euro.
  Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Załączniki
  Plik Opis
  zawiadomienie_W.Franczak.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  SUNTECH S.A. Informatyka _inf_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-595 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Puławska 107
  _ulica_ _numer_
  22 5079200
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-01-30 Piotr Saczuk Wojciech Franczak Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta SUNTECH S.A.
  Tytul Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
  Sektor Informatyka (inf)
  Kod 02-595
  Miasto Warszawa
  Ulica Puławska 107
  Nr
  Tel. 22 5079200
  Fax
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2015-01-30
  Rok biezacy 2015
  Numer 1
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.