Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku Marsoft Spółka Akcyjna (PLMRSFT00016)

30-01-2015 07:13:00 | Bieżący | EBI | 1/2015
Zarząd MARSOFT Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. - 13 lutego 2015 roku;
- raport kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015 roku;
- raport roczny za 2014 r. - 29 maja 2015 roku;
- raport kwartalny za II kwartał 2015 r. - 14 sierpnia 2015 roku;
- raport kwartalny za III kwartał 2015 r. - 13 listopada 2015 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Marek Pawluczuk - Prezes Zarządu