Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku ASSETIAN SA (PLKNMNK00015)

30-01-2015 12:39:27 | Bieżący | EBI | 1/2015

Zarząd PCH VENTURE S.A. informuje, iż w 2015 roku raporty okresowe będą przekazywane
w następujących terminach:

1. raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku - 13 lutego 2015 roku,
2. raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - 15 maja 2015 roku,
3. raport roczny za 2014 rok - 12 czerwca 2015 roku,
4. raport kwartalny za II kwartał 2015 roku - 14 sierpnia 2015 roku,
5. raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - 13 listopada 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Dariusz Graff - Prezes Zarządu