Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

28-02-2017 17:11:14 | Bieżący | EBI | 3/2017
Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) informuje, że w dniu 28 lutego 2017 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za pierwszy okres odsetkowy w łącznej kwocie 66.900 złotych. Wszelkie płatności odsetek są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
  • Dorota Skorupa - Prokurent