Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku BOA Spółka Akcyjna (PLDRKND00010)

30-01-2015 22:59:38 | Bieżący | EBI | 1/2015
Zarząd spółki BOA S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. - 13 luty 2015 r.
2. Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. - 14 maja 2015 r.
3. Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. - 14 sierpnia 2015 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. - 13 listopada 2015 r.
5. Raport roczny za 2014 rok - 2 czerwca 2015 r.

Na podstawie odrębnych przepisów Spółka nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Riad Bekkar - Prezes Zarządu