Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie członka Rady Nadzorczej. IFUN4ALL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIFN4L00018)

08-03-2017 20:55:21 | Bieżący | EBI | 4/2017
Zarząd spółki iFun4all S.A. informuje, iż akcjonariusz Spółki ? Bloober Team S.A., działając na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Spółki (tekst jedn. dn. 25 maja 2016r.) w dniu 8 marca 2017 r. wskazał na nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Przemysława Szydło.
W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o nowo powołanym członku Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 ) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Michał Mielcarek - Prezes Zarządu


Załączniki:

Przemysław Szydło - życiorys