Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie stanu posiadania akcji S4E SA przez Pana Bartosza Stebnickiego S4E S.A. (PLS4E0000015)

06-02-2015 09:27:42 | Bieżący | ESPI | 1/2015
oRB-W_ASO: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie stanu posiadania akcji S4E SA przez Pana Bartosza Stebnickiego

PAP
Data: 2015-02-06

Firma: S4E SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • S4E_Bartosz_Stebnicki_zawiadomienie_20150130.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 2015
  Data sporządzenia: 2015-02-06
  Skrócona nazwa emitenta
  S4E S.A.
  Temat
  Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie stanu posiadania akcji S4E SA przez Pana Bartosza Stebnickiego
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_ Zarząd S4E S.A. _dalej: "Spółka"_ informuje, iż w dniu 5 lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 Ustawy od Pana Bartosza Stebnickiego, którego treść Spółka przesyła w załączeniu.
  Załączniki
  Plik Opis
  S4E_Bartosz_Stebnicki_zawiadomienie_20150130.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  S4E SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  S4E S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  30-732 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Biskupińska 3B
  _ulica_ _numer_
  012 296 45 45 012 296 45 46
  _telefon_ _fax_
  www.s4e.pl
  _e-mail_ _www_
  676-21-80-819
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-02-06 Paweł Piętka Prezes Zarządu
  2015-02-06 Sebastian Karpiński Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta S4E SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta S4E S.A.
  Tytul Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie stanu posiadania akcji S4E SA przez Pana Bartosza Stebnickiego
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 30-732
  Miasto Kraków
  Ulica Biskupińska
  Nr 3B
  Tel. 012 296 45 45
  Fax 012 296 45 46
  e-mail
  NIP 676-21-80-819
  REGON
  Data sporzadzenia 2015-02-06
  Rok biezacy 2015
  Numer 1
  adres www www.s4e.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.