Raporty Spółek ESPI/EBI

Przydział obligacji serii D1 INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

22-03-2017 14:57:42 | Bieżący | EBI | 7/2017
Zarząd INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach w nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2017 EBI podaje do publicznej wiadomości informację o dojściu do skutku emisji obligacji na okaziciela serii D1. Dnia 22 marca 2017 roku Zarząd podjął uchwałę o przydziale 400 (czterystu) obligacji na okaziciela serii D1, o łącznej wartości 400 000 (czterysta tysięcy) zł.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu