Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 9 lutego 2015 r. JANTAR DEVELOPMENT S.A. (PL4STUD00016)

12-02-2015 09:52:02 | Bieżący | ESPI | 4/2015
oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 9 lutego 2015 r.

PAP
Data: 2015-02-12

Firma: JANTAR DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-12
Skrócona nazwa emitenta
JANTAR DEVELOPMENT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 9 lutego 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Jantar Development S.A.  informuje, iż poniższy akcjonariusz uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 lutego 2015 r. _"NWZ"_ posiadał co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Nazwa: EQUIMAXX, LLC
Liczba głosów 12.000.000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ 99,99%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 67,87%

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-12 Mariusz Chłopek Prezes Zarządu Chłopek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta JANTAR DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta JANTAR DEVELOPMENT S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 9 lutego 2015 r.
Sektor Developerska (dev)
Kod 81-388
Miasto Gdynia
Ulica Świętojańska
Nr 14
Tel. +48 (58) 555 71 96
Fax +48 (58) 555 71 96
e-mail
NIP 7393542462
REGON 280103059
Data sporzadzenia 2015-02-12
Rok biezacy 2015
Numer 4
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.