Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za 4Q 2014r. PROVECTA IT Spółka Akcyjna (PLFIP0000018)

12-02-2015 16:49:57 | Bieżący | EBI | 2/2015
Zarząd KAMPA S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za 4Q kwartał 2014 r. Zgodnie z treścią raportu EBI nr 1/2015 z dnia 29.01.2014 r. publikacja raportu za 4Q kwartał 2014 r. planowana była na dzień 13 lutego 2015 roku.

W związku z powyższą zmianą, nowa data publikacji raportu okresowego za 4Q kwartał 2014 r. ustalona zostaje na dzień 20 lutego 2014 roku.

Terminy przekazania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.


Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Olaf Grelowski - Prezes Zarządu