Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej IFUN4ALL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIFN4L00018)

31-03-2017 20:40:31 | Bieżący | EBI | 6/2017
Zarząd Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż Pan Piotr Babieno złożył rezygnację z dniem 1 kwietnia 2017r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki iFun4all S.A.
W związku z powyższą rezygnacją liczba członków Rady Nadzorczej Emitenta zmniejszyła się do trzech osób. Skład Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony w najbliższym czasie.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Michał Mielcarek - Prezes Zarządu