Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za IV kw. 2014 roku Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET - BIAŁE BŁOTA Spółka Akcyjna (PLPRFBT00015)

13-02-2015 16:56:54 | Kwartalny | EBI | 4/2015
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów ?PREFABET-BIAŁE BŁOTA? S.A. z siedzibą w Białych Błotach przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Dariusz Kaczmarek - Prezes Zarządu
  • Grzegorz Brzykcy - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport za IV kwartał 2014 roku