Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej . ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

07-04-2017
Zarząd Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (?Spółka", ?Emitent") informuje, że w dniu 7 kwietnia 2017 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Adama Mariańskiego o jego rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu