Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za IV kwartał 2014 roku Merit Invest Spółka Akcyjna (PLMRTIN00011)

13-02-2015 17:00:35 | Kwartalny | EBI | 4/2015
Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Mirosław Stępień - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport_4Q 2014_MERIT INVEST