Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy - IV kwartał 2014 r - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

13-02-2015 18:11:50 | Kwartalny | EBI | 4/2015
Zarząd Spółki przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości w załączniku .pdf Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.


  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport okresowy - IV kwartał 2014 r - Hurtimex S.A.