Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w Radzie Nadzorczej spółki zależnej 3FX sp. z o.o. COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna (PLSTIGR00012)

13-02-2015 20:53:31 | Bieżący | EBI | 11/2015
Columbus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent, Spółka) informuje, iż Zarząd Emitenta w dniu 13 lutego 2015 r., będąc udziałowcem spółki 3FX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie § 18 ust. 3 pkt a oraz § 18 ust. 5 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 4 sierpnia 2014 r. odwołał z dniem 13 lutego 2015 r. Panią Dorotę Denis ? Brewczyńską z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki 3 FX sp. z o.o. oraz Panią Grażynę Brewczyńską z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
W miejsce odwołanych osób z dniem 13 lutego 2015 r. powołał Pana Benjamina Dziedzic na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Bronisława Capik na Członka Rady Nadzorczej. Powołane osoby posiadają ogromne doświadczenie w branży sprzedaży usług związanych z działalnością operacyjną spółki zależnej oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu agencji kreatywnej (obecnie Beloud), tworzeniem serwisów internetowych (Brillant Group), drukarnię internetową (beprint.pl), są specjalistami od kreowania marki i zarządzenia rozproszoną strukturą sprzedaży. Emitent liczy, że Zarząd spółki zależnej będzie korzystał z wiedzy i doświadczenia nowych członków Rady Nadzorczej.

Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż dotyczy ona rozwoju Grupy Kapitałowej i w ocenie Emitenta będzie mieć wpływ na jego sytuację organizacyjną, finansową i gospodarczą.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Dawid Zieliński - Prezes Zarządu