Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. MM Conferences Spółka Akcyjna (PLMMCNF00014)

13-02-2015 21:19:16 | Kwartalny | EBI | 3/2015
Zarząd MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Piotr Zesiuk - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport_za_IV_Q_2014_MMC_2015_02_13