Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2014 roku JR HOLDING Spółka Akcyjna (PLJRINV00013)

14-02-2015 16:04:35 | Kwartalny | EBI | 13/2015
Zarząd JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • January Ciszewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

JR INVEST_skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2014