Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych w trakcie pierwszej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 lutego 2015 roku Braster Spółka Akcyjna (PLBRSTR00014)

16-02-2015 15:59:10 | Bieżący | EBI | 19/2015
Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna (dalej ?Spółka?) podaje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2015 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powzięło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 24 lutego br. do godziny 13.30. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będą kontynuowane we wskazanym powyżej terminie pod tym samym adresem, to jest w Warszawie przy ulicy Książęcej numer 4, budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W trakcie pierwszej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Nikt z obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do żadnej z podjętych uchwał.


Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe

Załączniki:
Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 16 lutego 2015 roku.


  • Marcin Halicki - Prezes Zarządu
  • Konrad Kowalczuk - Członek Zarządu


Załączniki:

BRASTER_Treść podjętych uchwał na NWZ_16 02 2015