Raporty Spółek ESPI/EBI

Weryfikacja Raportu za IV kwartał 2014r Vedia Spółka Akcyjna (PLVEDIA00011)

16-02-2015 16:34:59 | Kwartalny | EBI | 8/2015
Zarząd Emitenta informuje o tym, że weryfikuje opublikowany 13.02 Raport za IV kwartał 2014 roku za względu na prawdopodobieństwo jego publikacji w oparciu o błędy zawarte w pliku źródłowym. Wyniki weryfikacji zostaną opublikowane niezwłocznie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1. i 4.2. w zw. z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Maciej Podbielski - Członek Zarządu


Załączniki:

VED_raport kwartalny za 4 kwartal 2014