Raporty Spółek ESPI/EBI

Ustalenie tekstu jednolitego statutu BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

28-04-2017 16:59:39 | Bieżący | EBI | 5/2017
Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że uchwałą nr 1/2017 podjętą w dniach 26-27 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Biogened S.A. ustaliła treść tekstu jednolitego statutu Emitenta. Tekst jednolity statutu obejmuje zmianę §4 ust. 1 dokonaną uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta podjętą w dniu 17 czerwca 2016 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Biogened S.A. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Statut - tekst jednolity