Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za 4Q 2014r. PROVECTA IT Spółka Akcyjna (PLFIP0000018)

20-02-2015 21:13:45 | Kwartalny | EBI | 4/2015
Zarząd KAMPA S.A., z siedzibą w Poznaniu, przekazuje do publicznej wiadomości raport za czwarty kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Olaf Grelowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport_4Q 2014_KAMPA S.A.