Raporty Spółek ESPI/EBI

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego. IFUN4ALL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIFN4L00018)

08-05-2017 18:21:20 | Bieżący | EBI | 8/2017
Zarząd spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieterminowego przekazania raportu bieżącego o zawarciu umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu bieżącego było niezamierzone przeoczenie ze strony Emitenta. Zarząd Emitenta podjął stosowne działania i wdroży odpowiednie procedury, aby podobna sytuacja nie wystąpiła w przyszłości.
Podstawa prawna: Pkt 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Michał Mielcarek - Prezes Zarządu