Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja w zakresie przeznaczenia posiadanej nieruchomości inwestycyjnej Abpol Company Polska Spółka Akcyjna (PLABPLC00015)

20-02-2015 22:04:41 | Bieżący | EBI | 8/2015
Zarząd Abpol Company Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?, ?Abpol?) informuje o podjęciu decyzji o dalszym wykorzystaniu posiadanej nieruchomości w postaci działki budowlanej położonej w Radzyminie, która stanowi istotne aktywo Spółki.

Zgodnie z pierwotnie podjętą decyzją Zarządu Spółki działka stanowi inwestycję długoterminową i tak jest ujmowana w bilansie. Abpol zamierza wdrożyć plan zmierzający do podniesienia atrakcyjności i wartości działki, aby w perspektywie kilkuletniej zbyć przedmiotową nieruchomość, a środki w ten sposób uzyskane przeznaczyć na rozwój podstawowej działalności Spółki w zakresie handlu produktami FMCG.

Spółka zamierza w tym zakresie przygotować dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami przyłączy na budowę osiedla mieszkaniowego z około 5000 mkw powierzchni użytkowej mieszkalnej, a następnie tak przygotowany projekt inwestycyjny ma zostać sprzedany wybranemu inwestorowi branżowemu.

Na wdrożenie opisanego wyżej planu wpłynął fakt, iż nieruchomość znajduje się w Radzyminie, która to miejscowość w perspektywie 2 lat będzie tzw. ?nową sypialnią? Warszawy. Ruszyła właśnie budowa nowej obwodnicy udrożniającej wylot z Warszawy na Białystok. Obwodnica ta znacząco poprawi czas dojazdu z Radzymina do centrum Warszawy, który ma trwać do 20 minut. Dzięki temu znacznie wzrośnie atrakcyjność tego terenu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Olgierd Wejner - Prokurent