Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny iFun4all S.A za I kwartał 2017 roku IFUN4ALL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIFN4L00018)

09-05-2017 19:58:44 | Kwartalny | EBI | 9/2017
Zarząd Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2017 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Michał Mielcarek - Prezes Zarządu


Załączniki:

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU