Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2016 rok BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

10-05-2017 15:47:51 | Roczny | EBI | 7/2017
Zarząd Biogened S.A. (dalej ?Emitent?) przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za 2016 rok wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

(I-V) RAPORT ROCZNY 2016

(VI) Raport Roczny 2016

(VII) informacja o dobrych praktykach 2016