Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

24-02-2015 16:10:31 | Bieżący | EBI | 5/2015
Zarząd Black Pearl S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 23 lutego 2015 r. otrzymał informacje od Rady Nadzorczej Spółki w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Uzupełnienie treści raportu stanowi załącznik.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Janusz Smoczyński - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport bieżący BP S.A._Zmiany w skłądzie Rady Nadzorczej