Raporty Spółek ESPI/EBI

MODE SA - Korekta raportu za IV kwartał 2014 Mode Spółka Akcyjna (PLMODE000019)

24-02-2015 20:48:38 | Kwartalny | EBI | 4/2015
Zarząd MODE SA przekazuje w załączeniu skorygowany raport okresowy za IV kwartał 2014 r. Korekcie uległ wynik finansowy.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


  • Mikołaj Bator - Prezes Zarządu
  • Wojciech Kruszyński - W-ce Prezes Zarządu


Załączniki:

20150224_MODE raport za IV kw 2014 korekta