Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

10-05-2017
Zarząd Netwise S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał umowę ze spółką ORTA- AUDIT, Zespół Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Myśliborskiej 53, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, nr w rejestrze 1052, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Justyna Zygadło - Prezes Zarządu