Raporty Spółek ESPI/EBI

Komunikat bieżący Taxus Fund Spółka Akcyjna (PLTXSFN00012)

27-02-2015 19:15:16 | Bieżący | EBI | 9/2015
Zarząd Taxus Fund S.A. informuję, iż:

1. ALIOR BANK S.A. od dnia 2 marca 2015 r. będzie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki TAXUS FUND S.A. (PLTXSFN00012)

2. DOM MAKLERSKI BDM S.A. z upływem dnia 27 lutego 2015 r. przestał pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki TAXUS FUND S.A. (PLTXSFN00012)

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Krzysztof Bzymek - Prezes Zarządu