Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za rok 2016 IFUN4ALL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIFN4L00018)

12-05-2017 19:03:49 | Bieżący | EBI | 10/2017
Zarząd iFun4all S.A. informuje, iż zmienia termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2016.
Przekazanie raportu do publicznej wiadomości nastąpi dnia 29 maja 2017 roku, a nie jak informowano w raporcie bieżącym nr 2/2017 w dniu 16 maja 2017 roku.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect"

  • Michał Mielcarek - Prezes Zarządu