Raporty Spółek ESPI/EBI

Transakcje dokonane przez podmiot blisko związany z osobą zobowiązaną BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. (PLBBCLS00017)

02-03-2015 15:10:09 | Bieżący | ESPI | 4/2015
oRB_ASO: Transakcje dokonane przez podmiot blisko związany z osobą zobowiązaną

PAP
Data: 2015-03-02

Firma: BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A.
Temat
Transakcje dokonane przez podmiot blisko związany z osobą zobowiązaną
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Macieja Dudka, w sprawie dokonanych przez podmiot blisko z Nim związany transakcji nabycia i sprzedaży akcji Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A.

Data i rodzaj zdarzenia, którego dotyczy zawiadomienie:
1. W dniu 12.01.2015 r. podmiot blisko związany sprzedał na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych 2.000 akcji Spółki po średniej cenie 3,03 zł za akcję;
2. W dniu 27.02.2015 r. podmiot blisko związany nabył na podstawie umów cywilnoprawnych 50.000 akcji Spółki po średniej cenie 7,00 zł za akcję.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
43-300 Bielsko-Biała
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Warszawska 153
_ulica_ _numer_
+48 33 816 17 56 +48 33 816 92 26
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9372604213 241302763
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Bogdan Pukowiec Prezes Zarządu Bogdan Pukowiec


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A.
Tytul Transakcje dokonane przez podmiot blisko związany z osobą zobowiązaną
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 43-300
Miasto Bielsko-Biała
Ulica Warszawska
Nr 153
Tel. +48 33 816 17 56
Fax +48 33 816 92 26
e-mail
NIP 9372604213
REGON 241302763
Data sporzadzenia 2015-03-02
Rok biezacy 2015
Numer 4
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.