Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 marca 2015 roku. Presto Spółka Akcyjna (PLPRSTO00011)

02-03-2015 16:29:34 | Bieżący | EBI | 7/2015
Zarząd Presto S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu kancelarii notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Sowinski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Presto - Ogłoszenie o zwołaniu

Presto - projekty uchwały

Fomularz pełnomocnictwa-Presto