Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych RODAN (PLRDNST00019)

11-05-2010 11:48:32 | Bieżący | EBI | 24/2010
Zarząd Rodan Systems S.A. informuje, że spółka Rodan Systems podpisała umowę, będącą wynikiem wygranego przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Agencję Nieruchomości Rolnych, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2010.
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie w wersji testowej i produkcyjnej oraz wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego i sparametryzowanego Systemu składającego się z modułów: poczty elektronicznej i skrzynki podawczej, kancelarii i archiwum danych, elektronicznego systemu obiegu dokumentów, portalu internetowego i intranetowego oraz aplikacji do modelowania procesów biznesowych. W ramach umowy spółka Rodan Systems zapewni również infrastrukturę informatyczną niezbędną do poprawnego działania Systemu oraz będzie świadczyć usługi asysty i opieki technicznej.
System będzie obejmować Biuro Prezesa oraz Oddziały Terenowe i filie Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z Jednostkami Gospodarczymi Zasobu.
Wartość umowy wynosi 1 387 506 PLN brutto.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

  • Witold Staniszkis - Prezes Zarządu